• darkblurbg
  • darkblurbg

Sint & Piet aan huis

Goochelpiet Jerico en de Sint komen graag bij thuis om heerlijk avondje met u mee te vieren. Zijn ze bij u welkom ? Tijdens het bezoek wordt er gezongen, gegoocheld, met lekkers gestrooid en worden de eerste pakjes uitgedeeld. Zou er voor iedereen een pakje in de zak zitten ?

Tijdsduur : 30 minuten inclusief strooigoed.